DailyCard
3676
nuolaidos

Sėkmingai įgyvendintas įmonės elektroninio verslo sprendimo įdiegimo projektas!

UAB “Daily Group” sėkmingai įgyvendino projektą „Elektroninio verslo sprendimo diegimas UAB "Daily group”. Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0249.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas”, įgyvendinimo priemonę 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 69.018,40 Eur, iš kurių 23.237,76 Eur sudarė ES struktūrinė parama (Iš Regioninės plėtros fondo).

Projekto veiklų pradžia – 2015 m. lapkričio 2 d.

Projekto pabaiga – 2016 m. gegužės 30 d.

Projekto metu įmonė įsigijo ir adaptavo įmonės veiklai verslo valdymo sistemą (VVS), kuri ateityje leis efektyviai valdyti įmonės veiklos procesus: kontaktus, pardavimus, produktų-paslaugų valdymą, dokumentus, ataskaitas, įvykių valdymą, apmokėjimus. Įdiegus el. verslo sprendimą, bus pagerinti įmonės veiklos rezultatai bei padidės įmonės darbo našumas.